Polski Klub Górski
ul. Batuty 1 m. 303
02-743 Warszawa
e-mail: polskiklubgorski@gmail.com
Nr konta bankowego: 59 1240 1053 1111 0010 6794 9617


Zarząd:

Prezes Elżbieta Malinowska tel. 22 847 14 07
kom. 665 427 420
czarnaelka3@wp.pl
Wiceprezes Wojciech Łukasik tel. 22 828-91-00
kom. 608 321 765
Sekretarz Hanna Oficjalska tel. 609 513 565
hoficjalska@gmail.com
Skarbnik Tomasz Dominas tel. 604 401 057
masadominasa@gmail.com;
Organizacja wyjazdów
i wypraw klubowych
Jacek Wasiłowski tel. 601 258 561
jacek.ppm@wp.pl
Organizacja spotkań
klubowych
Izabela Skolimowska
Sprawy młodzieży
i strony internetowej
Kuba Radzimowski tel. 502 489 502
kuba.radzimowski@gmail.com

 

Nasze Skały
Polskie Andy
PZA
UIAA
tatry.przejscia.pl